FANDOM


Wnioski o uprawnienia – miejsce, gdzie użytkownicy mogą składać wnioski o dowolne uprawnienia, które zostaną rozważone przez administrację. Użytkownicy mogą prosić o następujące uprawnienia: administratora, moderatora treści, moderatora dyskusji, moderatora czatu, rollbacka. Listę uprawnień każdej grupy można znaleźć na tej stronie.

Dostępne grupy

Administrator

Administratorzy – grupa społeczności o najszerszych prawach, tuż przy biurokratach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o Wikię i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzegania regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki administratora.

Administrator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki)
 • Blokowanie możliwości edytowania stron (ban)
 • Zabezpieczanie, półzabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron
 • Kasowanie stron oraz ich przywracanie
 • Wykazanie się wielką znajomością o serii
 • Minimalnie dwumiesięczna aktywność jako zwykły użytkownik
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna
 • Posiadanie ogólnej wiedzy na temat mechanizmów wykorzystywanych przez MediaWiki
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami
 • Minimalnie 600 edycji na Magicy Wiki
 • Pilnowanie ostatnich zmian
 • Usuwanie wandalizmów
 • Dbanie o projekt Wiki
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna każdego wpisu i wątku
 • Udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom projektu
 • Zależnie od zmian wprowadzonych przez personel Wiki, dostosowywanie ich do Wiki

Moderator treści

Moderatorzy treści – grupa społeczności będąca prawą ręką administratorów, a zarazem ich zastępcami. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o Wikię i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora treści.

Moderator treści
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Zabezpieczanie, półzabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron
 • Kasowanie stron oraz ich przywracanie
 • Wykazanie się wielką znajomością o serii
 • Minimalnie półtoramiesięczna aktywność jako zwykły użytkownik
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna
 • Posiadanie ogólnej wiedzy na temat mechanizmów wykorzystywanych przez MediaWiki
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami
 • Minimalnie 300 edycji na Magicy Wiki
 • Pilnowanie ostatnich zmian
 • Usuwanie wandalizmów
 • Dbanie o projekt Wiki
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna każdego wpisu i wątku
 • Udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom projektu

Moderator dyskusji

Moderatorzy dyskusji – grupa społeczności zajmująca się wątkami na dyskusji i tablicach, a także blogach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o poprawność wątków i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora.

Moderator dyskusji
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Zamykanie i reaktywowanie wątków
 • Usuwanie i przywracanie wątków
 • Usuwanie i przywracanie komentarzy
 • Zarządzanie dyskusjami
 • Wykazanie się wielką znajomością o serii
 • Minimalnie miesięczna aktywność jako zwykły użytkownik
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna
 • Posiadanie ogólnej wiedzy na temat działania dyskusji
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami
 • Minimalnie 150 edycji na Magicy Wiki
 • Pilnowanie dyskusji
 • Usuwanie wandalizmów w dyskusjach
 • Pilnowanie odpowiedniej kategoryzacji w dyskusjach
 • Poprawa gramatyczna i ortograficzna każdego wpisu i wątku
 • Udzielanie odpowiedzi na pozostawione pytania
 • Dbanie o projekt Wiki

Moderator czatu

Moderatorzy czatu – grupa społeczności przestrzegająca zasady, kulturę i netykietę na czacie projektu. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o Wikię i czat, a także musi potrafić pomóc użytkownikom. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora czatu.

Moderator czatu
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Wyrzucanie użytkowników z czatu
 • Blokowanie użytkowników na czacie
 • Posiadanie bardzo dobrego kontaktu z innymi użytkownikami
 • Zwiększona aktywność na czacie
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna
 • Udzielanie się w wątkach w dyskusjach
 • Minimalnie 100 edycji na Magicy Wiki
 • Częsta aktywność na czacie
 • Udzielanie pomocy wszystkim użytkownikom projektu
 • Dbanie o projekt Wiki

Rollback

Rollbacki – grupa społeczności pomagającą administratorom. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o Wikię i wycofywać błędy stworzone przez innych. Poniżej zostały wymienione najważniejsze uprawniania, wymagania i obowiązki rollbacka.

Rollback
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Szybkie wycofywanie wandalizmów
 • Edycja zabezpieczonych stron
 • Usuwanie komentarzy
 • Wykazanie się minimum średnią znajomością o serii
 • Minimalnie dwutygodniowa aktywność jako zwykły użytkownik
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami
 • Minimalnie 50 edycji na Magicy Wiki
 • Pilnowanie ostatnich zmian
 • Wycofywanie wandalizmów i ich usuwanie
 • Rozbudowywanie istniejących artykułów
 • Poprawianie i tworzenie nowych artykułów
 • Dbanie o projekt Wiki

Zasady przyznawania uprawnień

 1. Kandydatem może być dowolny użytkownik Magicy Wiki, który spełnia powyższe wymagania na wybrane przez siebie stanowisko.
 2. Głosowanie trwa tydzień, a głosy oddajemy do przedostatniego dnia głosowania.
 3. Kandydaturę uważa się za uznaną, gdy za kandydatem opowie się głosujących.
 4. Jeśli kandydatura zostanie odrzucona, ten sam użytkownik będzie mógł się zgłosić dopiero po upływie dwóch miesięcy.
 5. Powyższe zasady mogą zostać zmienione po wcześniejszym uzgodnieniu. Nowe zasady wchodzą w życie wraz z zakończeniem wszystkich trwających głosowań.

Formularz

W poniższym polu wpisz swój nick i zatwierdź go przyciskiem zgłoś swoją kandydaturę. Zostaniesz po tym przeniesiony do strony z gotowym formularzem i miejscem na uzupełnienie swojego opisu. Pamiętaj o podpisaniu się! Jeśli już zgłaszałeś się przy użyciu tej strony, dopisz do nazwy kandydatury wyróżnik w postaci liczby, np.
Magicy Wiki:Wnioski o uprawnienia/Dawid2 2.


Kandydatury

L.p Link Typ Status

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.